Obowiązek informowania klientów, dostawców, usługodawców i interesantów zgodnie z artykułem 13 ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO)

Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej (art. 13 ust. 1 a RODO)

E.G.O. Polska Sp. z o.o.

ul. Manewrowa 6/10

92-517 Łódź

production.poland(at)egoproducts.com


Dane kontaktowe zespołu ds. ochrony danych (art. 13 ust. 1 b RODO)

W razie pytań dotyczących ochrony danych można zwrócić się do naszego zespołu ds. ochrony danych pod adresem e-mail: datenschutz(at)egoproducts.com 

 

Informacje dla klientów (B2B) i interesantów

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych (art. 13 ust. 1 c RODO)

  1. Obsługa i przetwarzanie zapytań interesantów (art. 6 ust. 1 f RODO)
  2. Audyty listy sankcji (art. 6 ust. 1 c RODO w związku z rozporządzeniem (WE) nr 2580/2001 w sprawie osób i organizacji podejrzewanych o terroryzm oraz rozporządzeniem (WE) nr 881/2002 przeciwko Osamie bin Ladenowi, Al-Kaidzie i Talibom)
  3. Przygotowanie oferty dla interesantów (art. 6 ust. 1 b i f RODO)
  4. Zawarcie umów kupna (art. 6 ust. 1 b i f RODO)
  5. Wypełnianie obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 c RODO)
  6. Realizacja zlecenia i dostawa (art. 6 ust. 1 b RODO)
  7. Rozpatrywanie reklamacji (art. 6 ust. 1 b RODO)
  8. Wdrażanie środków rozwoju sprzedaży (art. 6 ust. 1 f RODO)
  9. Wsparcie procesów operacyjnych przez usługodawców (art. 28 RODO)
  10.  Reklama bezpośrednia za pośrednictwem adresów e-mail, które zostały zebrane podczas zakupu naszych towarów i/lub usług (art. 6 ust. 1 b i f). W dowolnym momencie można wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego (art. 21 ust. 2 RODO)

Interesy osoby odpowiedzialnej przy wyważaniu interesów (art. 13 ust. 1 d RODO)

Dotyczy celów 1, 3, 4, 8 i 10:

Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych osobowych (art. 13 ust. 1 e RODO)

Urzędy, banki, audytorzy, producenci oprogramowania, spółki zależne, dostawcy usług utylizacji odpadów, agencje kredytowe.

Przekazywanie do krajów trzecich (art. 13 ust. 1 f RODO)

Dane nie są przekazywane do krajów trzecich.

Okres przechowywania zgodnie z ustawowymi wymogami przechowywania (art. 13 ust. 2 a RODO)

Dane osobowe są zwykle usuwane w ciągu dziesięciu lat od rozwiązania stosunku umownego lub wcześniej, jeśli zainteresowana strona nie zostanie klientem.

Prawo do uzyskania informacji, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia danych i sprzeciwu (art. 13 ust. 2 b RODO)

Jako osoba, której dane dotyczą, masz prawo do informacji (art. 15 RODO), sprostowania (art. 16 RODO) i usunięcia swoich danych (art. 17 RODO) oraz ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), a także do przeniesienia danych w dowolnym momencie (art. 20 RODO). W tym celu należy zwrócić się do osoby odpowiedzialnej pod podanym numerem kontaktowym.

Prawo do sprzeciwu (art. 21. ust. 1 RODO)

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu ochrony uzasadnionych interesów (cel 1, 3, 4 i 8), masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec tego przetwarzania, korzystając z podanych przez nas danych kontaktowych, jeżeli Twoja szczególna sytuacja jest uzasadniona jako sprzeczna z przetwarzaniem danych. W takim przypadku zaprzestaniemy przetwarzania danych, chyba że służy ono naszym nadrzędnym uzasadnionym interesom. 

Prawo do sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego (art. 21 ust. 2 RODO)

Jeśli Twoje dane przetwarzane są w celu marketingu bezpośredniego (cel 10), masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się temu przetwarzaniu, korzystając z naszych danych kontaktowych.

 

Prawo do wniesienia skargi (art. 13 ust. 2 d RODO)

W przypadku jakichkolwiek skarg jako osoba, której dane dotyczą, możesz w każdej chwili skontaktować się z odpowiedzialnym komisarzem ds. ochrony danych i wolności informacji w Badenii-Wirtembergii. Listę innych organów nadzorczych oraz ich dane kontaktowe można znaleźć na stronie: https://www.bfdi.bund.DE/DE/Service/Anschriften/Laender/Laender-node.html lub https://www.bfdi.bund.DE/DE/Service/Anschriften/Europa/Europa-node.html

 

Konieczność udostępnienia danych osobowych (art. 13 ust. 2 e RODO)

Gromadzone dane są niezbędne do przetwarzania zapytań od zainteresowanych, przygotowywania ofert, zawierania umów sprzedaży lub prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Informacje dla dostawców i usługodawców

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych (art. 13 ust. 1 c RODO)

Interesy osoby odpowiedzialnej przy wyważaniu interesów (art. 13 ust. 1 d RODO)

Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych osobowych (art. 13 ust. 1 e RODO)

Urzędy, banki, audytorzy, prawnicy, spółki zależne, dostawcy usług utylizacji odpadów, agencje kredytowe.

Przekazywanie do krajów trzecich (art. 13 ust. 1 f RODO)

Dane nie są przekazywane do krajów trzecich.

Okres przechowywania zgodnie z ustawowymi wymogami przechowywania (art. 13 ust. 2 a RODO)

Dane osobowe są zwykle usuwane w ciągu dziesięciu lat od zakończenia stosunku umownego, chyba że w wyjątkowych przypadkach istnieje dłuższy ustawowy okres przechowywania.

Prawo do uzyskania informacji, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia danych i sprzeciwu (art. 13 ust. 2 b RODO)

Jako osoba, której dane dotyczą, masz prawo do informacji (art. 15 RODO), sprostowania (art. 16 RODO) i usunięcia swoich danych (art. 17 RODO) oraz ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), a także do przeniesienia danych w dowolnym momencie (art. 20 RODO). Prosimy o kontakt z właściwym biurem korzystając z podanych danych kontaktowych.

Prawo do sprzeciwu (art. 21. ust. 1 RODO)

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu ochrony uzasadnionych interesów, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec tego przetwarzania, korzystając z podanych przez nas danych kontaktowych, jeżeli Twoja szczególna sytuacja jest uzasadniona jako sprzeczna z przetwarzaniem danych. W takim przypadku zaprzestaniemy przetwarzania danych, chyba że służy ono naszym nadrzędnym uzasadnionym interesom. 

Prawo do wniesienia skargi (art. 13 ust. 2 d RODO)

W przypadku jakichkolwiek skarg jako osoba, której dane dotyczą, możesz w każdej chwili skontaktować się z odpowiedzialnym komisarzem ds. ochrony danych i wolności informacji w Badenii-Wirtembergii. Listę innych organów nadzorczych oraz ich dane kontaktowe można znaleźć na stronie:

https://www.bfdi.bund.de/DE/Service/Anschriften/Laender/Laender-node.html oder https://www.bfdi.bund.de/DE/Service/Anschriften/Europa/Europa-node.html

Konieczność udostępnienia danych osobowych (art. 13 ust. 2 e RODO)

Uzyskane dane są niezbędne do zawarcia i realizacji stosunku umownego.