E.G.O. jest znaczącym przedsiębiorstwem:
Tutaj podstawowe dane na ten temat.

Kolejne istotne fakty.

  • Duże zaangażowane ekologiczne i społeczne
  • Jednolite międzynarodowe warunki produkcyjne na najwyższym poziomie
  • Intensywne badanie trendów