Her şeyi 
somutlaştırıyoruz.

Engineering & Design.

Fikirlerden başarılı çözümler elde etmek için her şey.

E.G.O. sistemleri günümüzde birçok sektörde proseslerin etkin biçimde kontrolünü sağlıyor. Mutfakta ve başka alanlarda cihazın doğru kumandası ve kontrolü, kullanımı veya denetimi için sayısız çözümler.

E.G.O. Know-how'ı:
  • Mekanikten, elektronikten ve yazılımından oluşan toplu sistem göz önünde bulundurularak optimum gider, kaynak ve enerji verimi
  • Sistemin bulunduğu çevreye optimum entegrasyon
  • Yerinde uygulama desteği, uygulama ve etiket kontrolü dahil
  • Kumanda konsollarının tasarımı, elektronik entegrasyon dahil
  • Şartname oluşturulması ve uygulanması - konseptten toplu çözüme kadar
  • Geniş uygulama desteği olan ve milyonlarca kez kendini ıspat etmiş sistem ve proses bilgisi
  • Yüksek kullanım kolaylığı ve emniyet
  • Elektro-Manyetik Uygunluk desteği
  • Resmi onay