Birlikte daha fazlasına ulaşmak. İşbirlikleri.

Yeni ürün ve teknolojilerin geliştirilmesi, E.G.O. için temel bir rol oynar. Sektörün yenilikçi lideri olarak E.G.O., yeni fikirler üreten, prototipler test eden ve yeni ürünleri seri üretim aşamasına kadar ulaştıran büyük bir araştırma ve geliştirme bölümüne hep sahip olmuştur. E.G.O. bazı projelerde işbirliği ortakları ile birlikte çalışmaktadır.

Bunlardan bazıları şunlardır:

Smart Kitchen

"SmartKitchen/Akıllı mutfak“ araştırma projesinde disiplinler arası bir ekip, pişirme işleminin daha sezgisel, eğlenceli ve büyüleyici olmasını sağlamak üzere gelecekteki pişirme ortamına dijital ve kişiye özgü araçların nasıl entegre edilebileceği konusunda çözümler geliştirmektedir.

DATEC

DATEC, üreticilere yüksek performanslı ürünler sunma olanağı sağlayan, ısıtma çözümleri alanında uzmanlaşmış Kanada'lı bir teknoloji şirketidir. DATEC, patenti kendisine ait eşsiz sol-jel kalın film ısıtıcı elemanları ve macunları sayesinde ısıtıcı elemanları (rezistansları) doğrudan alüminyum veya mikanit üzerine baskılayabilmektedir. Bu sayede E.G.O. halen piyasada bulunan macunlara oranla kalın film teknolojili ürünlerde çok daha geniş bir yelpaze oluşturabilmektedir. Bu nedenle, beyaz eşya alanında birlikte pazar paylarımızı yükseltmek üzere uzun vadeli ve özel bir ortaklık kurma konusunda anlaşmaya vardık.

DATEC Coating Corporation

Radio Frequency Energy Alliance (RFEA)

E.G.O., Radio Frequency Energy Alliance (RFEA) üyesidir – enerji uygulamalarında mikro dalga teknolojisini teşvik eden küresel bir sanayi konsorsiyumu. Bu birliğin amacı, yenilikçi teknolojilerin pazardaki başarısını teşvik etmektir. Bu amaçla üyeler birlikte örneğin standart arabirimler tanımlamakta, ürün normları belirlemekte ve teknolojiyi tanıtmaktadır. Üyeler böylece teknolojinin kabul edilmesinin ve hızlı bir büyümenin esaslarını belirlemekte sağlamaktadır. 

Radio Frequency Energy Alliance (RFEA)

KIT-Business-Club

5000 üzerinde bilim insanı, sanayi ve toplum için yeni ve gelecek vaat eden teknolojiler geliştirmek üzere Karlsruhe Teknoloji Enstütüsünde (KIT) sürekli çalışmaktadır. Buna paralel olarak şirketler de yeni fikirler ve yenilikçi ürünlere gittikçe artan ölçüde ihtiyaç duymaktadır. KIT-Business-Club, her iki dünyayı bir araya getirmektedir.

KIT-Business-Club

AEESD (Strategic Action Digital Economy and Society) program

Enerji Turizm ve Dijital Ajanda Bakanlığı, AEESD programı (Ekonomi ve dijital toplum için stratejik eylem) çerçevesinde TSI-100103-2016-26 kodlu projeyi finanse etmiştir.

„ENDÜKSİYONLU SANAYİ OCAKLARI YENİ PLATFORMU MOD1“e dâhil olan proje, Enerji Turizm ve Dijital Ajanda Bakanlığının şirketlerin teknolojiyi sürekli geliştirmelerini teşvik etmek amacıyla, bu tür işbirliklerinden beklediği yüksek teknik gelişim taleplerini yerine getirmektedir.

http://www.minetad.gob.es/es-ES/Paginas/index.aspx