EGO Gaz Güç Ünitesi.

EGO Gaz Güç Ünitesi (GPU).

EGO GPU (ısıl öğe sürümü), en çok altı brülör sistemi için en çok altı kademeli motor içeren tek otomatik gaz brülörü kumanda sistemidir.

Kendi kendini devam ettiren anahtar tipli güç beslemesine sahip, 3 veya 6 brülörlü bir sistem olarak tasarlanmıştır. EGO GPU işlemcileri C Sınıfı yazılımla programlanmış olup, tüm güvenlik özelliklerini içerir.

Ortam ısı aralığı 0 - 105 °C'dir.

EGO GPU, GAD (Gazlı Aletler Yönergesi 2009/142/EG ve CE-0085CM0454) uyarınca DVGW (Gaz ve Su için Alman Teknik ve Bilimsel Birliği) tipi testlerde başarılı olmuştur.

Özellikleri
  • Hepsi bir arada gaz güç ünitesi
  • 3/6 brülör kumandası ve emniyet vanası
  • Termokupl alev belirleme
  • 2 kumandalı sistemle çok yüksek emniyet standardı
  • Beklemede güç < 150 MW
Yararları
  • Kesin gaz akış kontrolü
  • Mevcut E.G.O. sistemleriyle uyumlu
  • Tüm ocak yüzeylerinde eş görünüm
  • Tekrarlanabilir ve kesin pişirme düzey kontrolü
  • Dış ateşleme modülü için çıktı