Ev tipi Isıtma Plakaları

60 yılı aşkın bir süreden beri başarılı.

Ev tipi EGO Isıtma plakaları.

1950'li yılların başında EGO Döküm Isıtma plakaları başarıyla piyasaya çıkarıldı. O günden beri sürekli olarak geliştirilip iyileştirildi. Sayısız patent gerçekleştirilen gelişmeyi kanıtlıyor.

Sistemin temeli, düzgün yüzeye sahip ve sağlam bir dökümden oluşur. Yüksek hızlı ısıtma plakalarının içinde aşırı ısı sınırlayıcı (koruyucu) bulunur. Mevcut standart, ısıtma plakalarını boyut, watt gücü ve kontrol tipine göre sınıflandırır. Uyum için tasarlanmış kontrol işlevleri, ısıtıcı plakaların tümüyle işlevsel bir sistem olmasını sağlayan 7-konum anahtarı ve enerji regülatörü içerir.

Boyut ve performans

Boyut ve performans açısından farklı ısıtma plakası tipleri vardır. Ocakların büyük çoğunluğu 145 ve 180 mm çağında ısıtma plakalarıyla donatılır. 80, 115 ve 220 mm gibi özel çaplar da mevcuttur.

Yüksek hızlı ısıtma plakalarının enerji iletimi veya ısı dağılımı çalışma biçimine ve pişirme kabının kalitesine bağlıdır.

Isıtma plakası ve çevresini aşırı ısılardan korumak için yerleşik bir koruyucu şarttır. Kaliteli pişirme kapları ısıtma plakasından yayılan ısıyı ilettiğinde, koruyucu tetiklenmez. Isı düzgün dağıtılmazsa, koruyucu watt gücünü bir ölçüde azaltacaktır. Özellikle ahşap veya plastiğe monte edilen yassı ocaklarda, aşırı ısınmaya karşı bu koruma gerçek bir kazanımdır.

E.G.O. tarafından geliştirilip üretilen ısıtma elemanları ve kontrolleri etkinlik bakımından birbirleriyle mükemmel uyum içindedir. Koruyuculu EGO Isıtma plakalarının ve kontrollerinin bir sistem oluşturmasının nedeni, budur.

6-ısı ısıtma plakaları

6-Isı Isıtma plakaları üç ısıtma iletkenine sahiptir. Anahtar bir kapalı ve üçü ısıtma, diğer üçü kısık ateş veya sıcak tutmaya ayarlı altı çalışma konumuna sahiptir.

6-Isı Isıtma plakası 7-konum anahtarıyla çalıştırılır. Değişik türler de aynı işlevlere sahip olmakla birlikte, ilgili montaj koşullarına bağlı olarak tip değişiklikleri gösterir.

EGO 6-Isı Yüksek Hızlı Isıtma Plakası.

Yüksek Hızlı ısıtma Plakası: Aşırı ısınma durumunda, entegre koruyucu altındaki ısıtma iletkenini devre dışı bırakır.

6-Isı Yüksek Hızlı Isıtma Plakaları daha yüksek watt gücüne ve aşırı ısınma koruyucusuna sahip ısıtma plakalarıdır. Belirlenen ısı aşılır aşılmaz, termokupl, watt seviyesini bir ölçüde düşürür.

Tek Devreli Isıtma Plakaları

EGO Tek Devreli Yüksek Hızlı Isıtma Plakaları tek bir ısıtma devresinde toplanmış üç ısıtma iletkenine sahiptir. Watt gücü EGO Enerji Regülatörlerince denetlenir.

Depolama ve bakımı kolaylaştırmak amacıyla, yukarıda tanımlanan Tek Devreli Yüksek Hızlı Isıtma Plakaları yerine çoğu kez 6-ısı ısıtma plakası kullanılır. Bu durumda 1 ve 2 numaralı terminallerle 3 ve 4 numaralı terminaller kısa devre oluşturur.

EGO Tek Devreli Yüksek Hızlı Isıtma Plakaları.

Düşük kaliteli pişirme kapları kullanıldığında, aşırı ısı sınırlayıcı ısıtma plakalarını aşırı ısıtmadan yeterli güç sağlanacak biçimde ayarlanır.