Przejmujemy odpowiedzialność jako całość.

Naszym celem jest tworzenie zarówno innowacyjnych, jak i jakościowo bardzo dobrych produktów i usług. Korzystają na tym nie tylko nasi klienci: produkty o długiej trwałości eksploatacyjnej, wyprodukowane z poszanowaniem środowiska i surowców, również stanowią wkład w odpowiedzialne wykorzystanie środowiska naturalnego. Wyrazem naszej troski jest między innymi stosowanie materiałów i metod produkcyjnych nieobciążających środowiska, wytwarzanie i wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii oraz projektowanie procesów i produktów efektywnie wykorzystujących energię i zmniejszających emisje. Nasze rozumienie zrównoważonego rozwoju nie ogranicza się jednak tylko do ekologii i ekonomii. Jako przedsiębiorstwo przejmujemy także odpowiedzialność społeczną: za naszych pracowników, nasze otoczenie społeczne i za społeczeństwo jako całość.

Kompletny tekst naszych wytycznych dotyczących jakości i środowiska w formacie PDF można pobrać tutaj: