Grubowarstwowy system grzewczy.

Metalowy element grzewczy w technologii grubowarstwowej.

Metalowy element grzewczy w technologii grubowarstwowej.

Metalowe elementy grzewcze w technologi grubowarstwowej EGO.

W metalowych elementach grzewczych w technologi grubowarstwowej firmy EGO jako materiał bazowy stosuje się stal chromowaną lub chromowo-niklową. Wysoka stabilność mechaniczna umożliwia kształtowanie metalu bazowego oraz stosowanie technologii wkładek do łączenia metalu z tworzywami sztucznymi. Metalowe elementy grzewcze w technologi grubowarstwowej EGO są odpowiednie do zastosowań przy obciążeniu powierzchni do 50 W/cm². Wymagane jest chłodzenie wodą lub poprzez inne medium.

Oprócz głównych zalet technologi grubowarstwowej firmy EGO zastosowanie metalowych elementów grzewczych zapewnia:

  • Możliwość kształtowania materiału bazowego
  • Stabilność mechaniczną materiału bazowego
  • Możliwość wprowadzenia do tworzywa sztucznego