Termostaty i ograniczniki EGO.

Zaprojektowane z uwzględnieniem elastyczności termostaty i ograniczniki temperatury EGO są dostępne prawie do każdego rodzaju zastosowania. Oprócz urządzeń AGD, termostaty i ograniczniki temperatury EGO są stosowane na przykład w inżynierii medycznej, technologii grzewczej, maszynach przemysłowych i bojlerach wodnych.

Termostaty EGO są oparte na koncepcji zapewnienia wysokiego poziomu elastyczności. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zyskały uznanie w branży AGD na całym świecie.

Funkcje

Detektor temperatury składa się z czujnika, rurki kapilarnej, membrany i rozszerzalnego medium. Gdy czujnik jest podgrzany, medium ciekłe ogrzewa się i rozszerza. Rozszerzenie medium zwiększa ciśnienie w obwodzie zamkniętym. Wzrastające ciśnienie powoduje przemieszczenie membrany.

To przemieszczenie lub też przesunięcie, uaktywnia łącznik migowy, który otwiera lub zamyka styki w obwodzie elektrycznym. Zmienna referencyjna jest ustawiana za pośrednictwem regulacji obrotowej termostatu.

Termostat funkcjonuje w oparciu o bardzo krótkie skoki przesuwu. Skok o 0,01 mm odpowiada zmianie temperatury o około 1 K. Taka dokładność jest możliwa dzięki precyzji procesu produkcyjnego.