Grupa E.G.O.: przedsiębiorstwo technologiczne o światowym zasięgu i regionalnym pochodzeniu

Przedsiębiorstwo E.G.O. z siedzibą w Oberderdingen jest znane na całym świecie jako jeden z wiodących dostawców dla producentów artykułów gospodarstwa domowego.

Fundament pod taki rozwój stworzył Karl Fischer, który przed osiemdziesięciu laty wynalazł pierwszą elektryczną płytę grzewczą, nadającą się do produkcji seryjnej. Swoim wynalazkiem nie tylko zrewolucjonizował i uprościł gotowanie, lecz również stworzył podstawę do powstania przedsiębiorstwa, które po dziś dzień należy do liczących się innowatorów w branży.

Obecnie przedsiębiorstwo oferuje wszelkie elementy grzewcze i sterownicze niezbędne podczas procesu gotowania i pieczenia, prania, suszenia i zmywania naczyń. Oprócz produktów do artykułów AGD E.G.O. dostarcza również komponenty, systemy i technologie dla branży gastronomicznej i profesjonalnych usług pielęgnacji odzieży, jak również skomplikowane komponenty używane w technice medycznej, instalacjach technicznych w budynkach oraz w przemyśle samochodowym.

Dzięki systematycznemu rozwojowi przedsiębiorstwa w kraju i za granicą oraz wielu istotnym innowacjom, Grupa E.G.O. stała się ostatecznie tym, czym jest obecnie, czyli uznanym przedsiębiorstwem liczącym się na całym świecie.

Dziś E.G.O. reprezentuje 18 spółek produkcyjnych lub dystrybucyjnych w 16 krajach. W 2017 roku przedsiębiorstwo zatrudniające 6.000 osób na całym świecie, osiągnęło obroty w wysokości 609 mln euro.

Zapewnienie możliwie jak najwyższego standardu, wychodzenie naprzeciw życzeniom klientów i szybkie reagowanie na zmiany na rynku stanowią odzwierciedlenie naszych zainteresowań i ogólnego nastawienia na to, by dostosowywać się do indywidualnych wymagań i kultur poszczególnych klientów i krajów. Proces ten rozpoczyna się od samego dołu -mianowicie -  osoby pracownika. Ponieważ firma stanowi zespół, pracownik E.G.O. zajmuje szczególnie wysoką pozycję w jej polityce. Pracownikom świadomie powierza się zadania i kompetencje decyzyjne, celem umożliwienia im samodzielnego i odpowiedzialnego działania. Dzięki temu każdy pracownik ma możliwość aktywnego wpływu na współkształtowanie przyszłości przedsiębiorstwa.

E.G.O. definiuje się nie tylko jako przedsiębiorstwo działające w wielu krajach, lecz również postrzega się za część tego świata. Dlatego też firma myśli o przyszłości i intensywnie angażuje się w utrzymanie środowiska naturalnego.

Ochrona środowiska jest na stałe zakorzeniona w kierownictwie E.G.O. Kwestie związane z ekologią uwzględnia się we wszystkich codziennych pracach i decyzjach politycznych firmy, m.in. przy rozbudowieCentrum Rozwoju i Technologii. W tym przypadku już na etapie planowania pomyślano o środowisku. Efektem tych działań jest między innymi posadzenie roślin na dachu nowego budynku, zastosowanie specjalnej izolacji cieplnej i wspomaganej komputerowo instalacji regulującej oświetlenie pomieszczeń za pomocą czujników.

Prasa

Christine Metz

Telefon +49 7045-45 67 831

christine.metz(at)egoproducts.com