Jeżeli wszystko jest tak dobrze, 
jak być powinno, to prawdopodobnie 
kryje się za tym najnowocześniejsza 
technika E.G.O.


Ponad 30 milionów niezawodnie pracujących sterowań stanowi dobitny dowód naszych kompetencji na tym polu. Projektujemy i produkujemy szerokie spektrum elektronicznych i elektromechanicznych komponentów systemowych, zgodnie z wymaganiami naszych klientów.

Know-how

 • Technika inwerterowa
 • Wysoko precyzyjne sterowanie i regulacja wszystkich układów napędowych istniejących na rynku, jak na przykład BLCD, ASM itd.
 • Definicja i optymalizacja systemu
 • Sterowanie inwerterowe BLDC

Korzyści dla klientów

 • Wspólna kontrola zastosowania i oznakowania
 • Optymalizacja systemu i redukcja wkładu surowców (wody, środków czyszczących, energii itd.)
 • Dostosowanie całego systemu optymalizujące energię
 • Wariantowe dostosowanie całego systemu optymalizujące koszty (urządzenie/napęd)
 • Globalny „Footprint” z logistyką i zapewnieniem jakości na miejscu
 • Na rynku niezawodnie pracuje ponad 30 milionów sterowań
 • Wysoko zautomatyzowane i elastyczne przedsiębiorstwa produkcyjne na całym świecie
 • Niezmiennie wysoka jakość dostawy
 • Długoletnia, pełna sukcesów współpraca ze znanymi markami
 • Kompetencje w zakresie rozwiązań
 • Duża liczba patentów

Rozwiązania problemów

 • Kompleksowe sterowania inwerterowe
 • Rozplanowanie, optymalizacja i realizacja całego systemu
 • Efektywne „Footprints” produkcyjne o wysokiej jakości - blisko naszych klientów

Zastosowania

 • Zastosowania w gospodarstwach domowych
 • Zastosowania przemysłowe
 • Chemia
 • Technika medyczna
 • Biotechnologia
 • Energia
 • Technika grzewcza, technika grzewcza do instalacji ciepłej wody