Razem osiągnąć więcej. Kooperacje.

Rozwój nowych produktów i technologii odgrywa podstawową rolę dla E.G.O. Przyspieszając innowacje w branży E.G.O. dysponuje od dawna działem badań i rozwoju, który opracowuje pomysły, testuje prototypy i rozwija produkty do ich dojrzałości seryjnej. Przy niektórych projektach E.G.O. współpracuje z partnerami kooperacyjnymi.

Przykłady znajdziecie Państwo tutaj:

Smart Kitchen

W projekcie badawczym „SmartKitchen“ grupa interdyscyplinarna opracowuje rozwiązania, mające na celu integrację osobistych mediów z przyszłościowym otoczeniem kuchennym, dzięki czemu gotowanie stanie się bardziej intuicyjne, towarzyskie i fascynujące. 

DATEC

DATEC jest kanadyjskim przedsiębiorstwem technologicznym, specjalizującym się w rozwiązaniach grzewczych, które umożliwiają producentom oferowanie produktów o zwiększonej wydajności. Dzięki swoim opatentowanym wyjątkowym pastom Sol-Gel-Dickscicht (gruba warstwa) DATEC jest w stanie drukować elementy grzejne bezpośrednio na aluminium lub mikanicie. Dzięki temu E.G.O. może zaoferować większą paletę produktów w technologii grubowarstwowej niż aktualnie dostępne na rynku pasty. Dlatego w celu zwiększenia wspólnych możliwości na rynku, porozumieliśmy się w kwestii długotrwałej i ekskluzywnej współpracy w zakresie urządzeń gospodarstwa domowego.

DATEC Coating Corporation

Radio Frequency Energy Alliance (RFEA)

E.G.O. jest członkiem Radio Frequency Energy Alliance (RFEA) - globalnego konsorcjum przemysłowego wspierającego technologię mikrofalową do zastosowań w energetyce. Celem tej współpracy jest wspieranie sukcesu na rynku innowacyjnych technologii. W tym celu członkowie określają wspólnie na przykład ujednolicone punkty styku, uzgadniają normy produktów i propagują technologię. W ten sposób wytyczają kierunek dla akceptanci technologii i szybki wzrost. 

Radio Frequency Energy Alliance (RFEA)

KIT-Business-Club

Ponad 5000 naukowców nieustannie pracuje w Karlsruher Institut für Technologie (KIT) nad rozwojem nowych obiecujących technologii dla przemysłu i społeczeństwa. Równocześnie przedsiębiorstwa sygnalizują rosnące zapotrzebowanie na nowe pomysły i innowacyjne produkty. KIT-Business-Club łączy te dwa światy ze sobą.

KIT-Business-Club

AEESD (Strategic Action Digital Economy and Society) program

Projekt sfinansowany przez Ministerstwo Energetyki, Turystyki i Agendy Cyfrowej w ramach programu AEESD (Działanie na rzecz gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego), oznaczony kodem TSI-100103-2016-26. 

Projekt jest częścią „NOWEJ PLATFORMY MOD1 NA RZECZ PRZEMYSŁOWYCH KUCHNI INDUKCYJNYCH”. Odpowiada wysokim wymaganiom technicznym w dziedzinie rozwoju, postawionym przez Ministerstwo Energetyki, Turystyki i Agendy Cyfrowej dla danego typu współpracy, skłaniając w ten sposób przedsiębiorstwa do stałego rozwoju technologicznego.

http://www.minetad.gob.es/es-ES/Paginas/index.aspx