Trafiamy w samo sedno.

Engineering & Design.

Wszystko, by z pomysłów uczynić skuteczne rozwiązania.

Systemy E.G.O. dbają dziś w wielu obszarach o efektywne sterowanie procesami. Duża liczba rozwiązań w zakresie dokładnego sterowania i regulacji, obsługi lub nadzoru urządzeń w kuchni, gospodarstwie domowym i wielu innych obszarach.

Know-how E.G.O.:
  • Uwzględnienie całego systemu z punktu widzenia mechaniki, elektroniki i oprogramowania z naciskiem na optymalną efektywność kosztową, surowcową i energetyczną
  • Optymalna integracja z otoczeniem całego systemu
  • Wsparcie techniczne zastosowania na miejscu, łącznie z kontrolą zastosowania i oznakowania
  • Design paneli obsługowych łącznie z integracją elektroniczną
  • Sporządzanie i realizacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia - od koncepcji po całościowe rozwiązanie
  • Sprawdzony miliony razy know-how w zakresie procesów i systemów z szerokim wsparciem zastosowania
  • Realizacja w duchu najwyższego bezpieczeństwa i przy największej łatwości obsługi
  • Wsparcie techniczne w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej
  • Aprobata