Łączność.

Automatyka E.G.O. do domów inteligentnych:jeden dla wszystkich, wszystko z jednym.

Automatyka E.G.O. do domów inteligentnych gwarantuje efektywne zarządzanie energią dzięki inteligentnej koordynacji różnych producentów i użytkowników. Między innymi po to, aby włączyć pralkę dokładnie wtedy, gdy cena prądu jest najkorzystniejsza. Równocześnie na przykład prąd uzyskany w gospodarstwie domowym z energii słonecznej można w skoordynowany sposób dostarczać do sieci publicznej i tym samym przyczyniać się do odciążenia sieci.

Optymalne połączenie w sieć i sterowanie domowym zarządzaniem energią za pomocą automatyki E.G.O. do domów inteligentnych umożliwia efektywne i opłacalne wykorzystanie energii elektrycznej w obrębie gospodarstwa domowego. Równocześnie łączenie w sieć gospodarstw domowych między sobą stanowi ważny krok w zakresie przyszłościowych sposobów zaopatrywania w energię elektryczną.