Blanc & Fischer Familienholding GmbH
Blanc-und-Fischer-Platz 1-3
75038 Oberderdingen
Niemcy
Telefon +49 7045-45 0
Telefaks +49 7045-45 67 870
E-mail: info.germany(at)egoproducts.com

Rejestr Handlowy: Mannheim HRB 240 477

USt-IdNr. DE 279493178

Zarząd spółki:
dr Johannes Haupt (Prezes Zarządu)
dr Karlheinz Hörsting
Benno Rudolf

Warunki sprzedaży, dostaw i płatności
Tutaj zamieszczone są warunki sprzedaży, dostaw i płatności obowiązujące w naszych spółkach E.G.O.

Warunki zakupu
Tutaj zamieszczone są warunki zakupu obowiązujące w naszych spółkach E.G.O.

Ochrona danych osobowych
Ochrona Państwa danych osobowych, takich jak nazwisko, adres, numer telefonu oraz e-mail, jest dla nas bardzo ważną sprawą. Dane osobowe pozyskane podczas Państwa wizyty na naszych stronach internetowych są traktowane w sposób poufny oraz w zgodzie z niemiecką federalną ustawą o ochronie danych osobowych (niem. BDSG) i innymi przepisami prawa.

Pozyskiwanie i przetwarzanie danych osobowych
Z reguły możecie Państwo wchodzić na tę stronę internetową bez potrzeby przekazywania nam swoich danych osobowych. Pozyskiwanie i zapisywanie danych osobowych ma miejsce tylko wtedy, gdy przekażecie nam je Państwo z własnej woli. 

Do celów związanych z administrowaniem i optymalizacją naszej strony internetowej podczas Państwa wizyty rejestrowane są następujące informacje: Państwa dostawca usług internetowych, Państwa adres IP, używana wyszukiwarka, strona internetowa, przez która dotarliście Państwo na naszą stronę, nasze strony internetowe, które Państwo odwiedziliście oraz data i czas trwania Państwa wizyty.

W celu optymalnego kształtowania naszych stron internetowych używamy tzw. ciasteczek (plików cookies) oraz aktywnych komponentów (np. JAVA Script). Jeśli Państwa wyszukiwarka internetowa jest ustawiona w taki sposób, że odrzuca zapisywanie ciasteczek, wówczas może dojść do ograniczeń podczas korzystania z naszej strony.

Korzystanie z danych osobowych i udostępnianie ich
Wszystkie dane osobowe wymagane w związku z korzystaniem z naszej strony są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane tylko do celów związanych z obsługą i zabezpieczeniem naszych własnych uprawnionych interesów ekonomicznych. Chodzi tu zwłaszcza o doradztwo i obsługę naszych klientów oraz osób zainteresowanych. Zasadniczo dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim poza Grupą E.G.O. Blanc und Fischer.

Bezpieczeństwo
By zapewnić ochronę Państwa danych osobowych, stosujemy niezbędne organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa, zapobiegające w szczególności ich przypadkowej lub umyślnej manipulacji, utracie i zniszczeniu oraz chroniące przed dostępem do nich przez osoby nieuprawnione. Nasze środki bezpieczeństwa podlegają bieżącej aktualizacji stosownie do postępu technologicznego. Zgodnie z § 5 niemieckiej federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (niem. BDSG), wszystkie pracujące dla nas osoby są zobowiązane do zachowania danych w tajemnicy, a dostęp do nich odbywa się tylko w ramach specjalnej procedury uprawniającej.

Linki do innych stron internetowych
Ewentualne linki do innych stron internetowych wybrano wedle najlepszej wiedzy i umiejętności . Nie mamy jednak wpływu na treść tych stron ani przestrzeganie przez nie wytycznych dotyczących ochrony danych osobowych.

Prawo do informacji i publiczny wykaz procedur
Stosownie do przepisów prawa obowiazujących w danej lokalizacji na wezwanie przekażemy Państwu pisemną informację o tym, czy i jakie Państwa dane zostały przez nas zapisane. W związku z tym w naszym publicznym wykazie procedur zestawiliśmy dla Państwa wszystkie istotne informacje.

Publiczny wykaz procedur

Google Analytics
Ta strona korzysta z Google Analytics, usługi Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland („Google”) służącej do analizy stron internetowych. Google Analytics używa tzw. „ciasteczek”, tj. plików tekstowych zapisanych na Państwa komputerze, które umożliwiają przeprowadzenie analizy korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Informacje utworzone przez ciasteczka o Państwa korzystaniu z tej strony internetowej (łącznie z Państwa adresem IP) przekazywane są na serwer Google znajdujący się w USA i tam zapisywane. Google używa tych informacji, by przeprowadzić analizę Państwa korzystania ze strony internetowej, tworzyć raporty o aktywności internetowej dla operatora strony i świadczyć dalsze usługi związane z używaniem tej strony i korzystaniem z Internetu. Google ewentualnie przekazuje te informacje osobom trzecim, o ile jest to wymagane przepisami prawa lub jeśli osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie Google. W żadnym jednak razie Google nie będzie łączył Państwa adresu IP z innymi danymi Google. Możecie Państwo zapobiec zapisywaniu ciasteczek, dokonując odpowiedniego ustawienia oprogramowania Państwa wyszukiwarki. Zwracamy jednak Państwu uwagę, że w takim przypadku ewentualnie nie będziecie Państwo mogli w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Poprzez korzystanie z tej strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych przez Google w wyżej opisany sposób oraz w wyżej opisanym celu.

Kontakt
Nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych czuwa w Państwa interesie nasz zakładowy inspektor ochrony danych. Jeśli potrzebujecie Państwo bardziej szczegółowych informacji, chcielibyście Państwo przekazać wnioski lub skargi odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych, proszę zwracać się bezpośrednio do naszego pełnomocnika ochrony danych.

E-mail: datenschutz(at)egoproducts.com