E.G.O. Blanc und Fischer & Co. GmbH
Rote-Tor-Straße 14
75038 Oberderdingen
Njemačka
Telefon +49 7045-45 0
Telefaks +49 7045-45 67 870
E-mail: info.germany(at)egoproducts.com

Trgovački registar: Mannheim HRB 240 477

USt-IdNr. DE 279493178

Direktori:
dr. Johannes Haupt (predsjedavajući)
dr. Karlheinz Hörsting
Benno Rudolf

Za_tita podataka
Za_tita Va_ih osobnih podataka kao _to su ime, adresa, broj telefona i e-mail adresa, za nas predstavlja veoma va_an zahtjev. Prema osobnim podacima koji se prikupljaju prilikom Va_eg posjeta na_oj web stranici, postupamo povjerljivo i u suglasnosti sa Saveznim zakonom o za_titi podataka (BDSG = Bundesdatenschutzgesetz) i drugim zakonskim odredbama.

Prikupljanje i obrada osobnih podataka
Ovu web stranicu u pravilu mo_ete posjetiti bez davanja osobnih podataka. Osobni podaci prikupljaju se i pohranjuju samo onda kada ih sami date.

U svrhu administracije i optimiranja na_eg internetskog nastupa, prilikom Va_eg posjeta registriraju se informacije o internet posredniku (Internet Service Provider), Va_a IP adresa, kori_teni preglednik (browser), web stranica s koje nas posje_ujete, web stranice koje kod nas posje_ujete, kao i datum i trajanje Va_eg posjeta. 

Kako bismo optimalno oblikovali na_e web stranice, upotrebljavamo „kola_i_e“ (cookies), kao i aktivne komponente (npr. JAVA script). Ako ste u svojim postavkama preglednika odbili prihva_anje „kola_i_a“ (cookies), kori_tenje nekih funkcija mo_e biti ograni_eno.

Kori_tenje i proslje_ivanje osobnih podataka
Svi osobni podaci nastali u okviru kori_tenja na_e web stranice prikupljaju se, obra_uju i koriste samo u svrhu obrade i o_uvanja opravdanih vlastitih poslovnih interesa, naro_ito za savjetovanje i skrb o na_im postoje_im, kao i potencijalnim klijentima. Na_elno se Va_ih osobni podaci ne proslje_uju tre_im osobama izvan E.G.O. Blanc und Fischer Gruppe.

Sigurnost
Kako bi za_titili Va_e osobne podatke, poduzimamo potrebne organizacijske i tehni_ke sigurnosne mjere, osobito za za_titu od slu_ajne ili namjerne manipulacije, gubitka, uni_tenja ili pristupa neovla_tenih osoba. Na_e sigurnosne mjere stalno se prilago_avaju sukladno tehnolo_kom napretku. Sve osobe koje rade za nas imaju obvezu _uvanja tajnosti podataka, u skladu sa _l. 5. Saveznog zakona o za_titi podataka (BDSG). Pristup podacima mogu_ je samo uz  poseban postupak ovla_tenja.

 

Poveznice na druge web stranice
Eventualno postojeće poveznice na druge web stranice odabrane su u  najboljem znanju i uvjerenju. Nemamo utjecaj na njihov sadržaj i na pridržavanje pravnih normi glede zaštite podataka.

Obveza obavještavanja i javni popis postupaka
Na Vaš zahtjev, a sukladno važećem zakonu, pismenim putem ćemo Vas obavijestiti o tome  da li su i koji Vaši osobni podaci pohranjeni kod nas. U tu svrhu već smo skupili  sve za Vas relevantne podatke u  našem javnom popisu postupaka.

Javni popis postupaka

Google analitika (Google Analytics)
Ova web stranica koristi Google analitiku, službu web analize Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland („Google“). Google analitika koristi tzv. „kolačiće“ („cookies“), tekstualne datoteke koje se pohranjuju na Vašem računalu i omogućavaju analizu  korištenja web stranice. Informacije o Vašem posjetu ovoj web stranici dobivene putem cookieja (uključujući Vašu IP adresu) prenose se na Google server u SAD-u  i tamo se pohranjuju. Google će ove informacije koristiti kako bi analizirao Vaše korištenje web stranice, prikupio za operatora web stranice izvještaje o aktivnostima web stranice i pružao druge usluge povezane s korištenjem web stranice i interneta. Google će ove informacije također eventualno prenositi trećim osobama, ukoliko je to zakonski propisano ili ukoliko treće osobe ove podatke obrađuju po nalogu Googlea. Google neće ni u kojem slučaju povezivati Vašu IP adresu s drugim podacima Googlea. Instaliranje cookieja možete spriječiti odgovarajućim podešavanjem Vašeg pregledničkog softvera (browser software); upozoravamo Vas međutim na to da u tom slučaju možda nećete moći u potpunosti koristiti sve funkcije  web stranice. Korištenjem ove web stranice izjavljujete da ste suglasni s obradom Vaših podataka prikupljenih od strane Googlea, na prethodno opisani način i u prethodno navedenu svrhu.

Kontakt
Naš povjerenik za zaštitu podataka u poduzeću u Vašem interesu nadzire poštovanje propisa o zaštiti podataka. Ako Vam je potrebna detaljnija obavijest ili imate ideje ili pritužbe glede obrade Vaših osobnih podataka, molimo Vas da se obratite izravno našem povjereniku za zaštitu podataka. 

E-mail: datenschutz(at)egoproducts.com